Produktspesialist
Auxilium innehar spesialistkompetanse på produkter fra VMware.  Vi kan bistå med det meste  innen samtlige produkter fra VMware og hvordan man best anvender løsningene.Vi kan blandt annet bistå med…

  • Design og implementering
  • Oppgraderinger og optimalisering
  • Automatisering og script
  • Virtualiserings- og migreringsprosjekter
 VCP345VMware vCloud Director
Infrastruktur og design
I tillegg til VMware kompetanse innehar Auxilium mye kunnskap om både Microsoft og Linux plattformene, samt god kjennskap til lagringsløsninger og nettverk.  Med dette i mente kan vi også tilby…

  • Gjennomgang/helsesjekk av deres IT infrastruktur
  • Vurderinger rundt virtualisering av dine tjenester (P2V*)
  • Design, implementering og drift

* P2V = Physical to Virtual migration.  Man kan konvertere eksisterende fysiske maskiner til virtuelle.  Dette kan hjelpe bedrifter som har gamle servere og tjenester som ikke enkelt lar seg erstatte eller bygge på nytt.  Man kan derfor virtualisere servere/tjenester og dermed kvitte seg med bekymringen om havari på gammel maskinvare.

 VMware.icoMicrosoft Windows Tux
Rådgivning
Basert på ekspertise og erfaring kan Auxilium bistå og rådgi Kunden ved anskaffelser, oppgraderinger og migrering.
 Prosjektkonsulent
Kurs og foredrag
Auxilium kan levere VMware kurs gjennom godkjente kursleverandører (VATC), samt holde foredrag/presentasjoner i forskjellige anledninger.

  • Kurs via VATC (*)
  • Foredrag og presentasjoner

(*) VATC = VMware Autorized Training Center

 VMware_Certified_Instructor_121